Select Page

Hướng dẫn này giúp bạn kết nối với tài khoản đăng nhập Server/VPS của bạn thông qua SSH bằng phần mềm PuTTY.

Sau đó, bạn cần đăng nhập vào cPanel của mình -> SSH / Shell Access và tạo một cặp khóa SSH (Private Key như hình dưới).Sau đó, tạo một file có tên private_key.ppk trên máy tính của bạn, mở nó bằng notepad, dán Private Key vào và lưu lại.Sau đó, khởi động puttygen.exe và nhấp vào nút Load.Tìm đến nơi đã lưu file private_key.ppk trước đó và chọn tệp private_key.ppk mà bạn đã tạo trước đó bằng Private Key của mình và nhấp vào nút Open.Nhập password mà bạn đã sử dụng để tạo Khóa SSH vào để load.Khi khóa của bạn được đã được load, bạn cần thay đổi tùy chọn Type of key to generate thành DSA. Sau đó, nhấp vào nút Save private key và lưu nó dưới dạng tên khác (ví dụ: putty.ppk).Tiếp theo, bạn cần khởi động ứng dụng pageant.exe. Một biểu tượng mới sẽ xuất hiện ở phía dưới bên trái màn hình cho biết chương trình đang chạy. Nhấp chuột phải vào biểu tượng đó, sau đó chọn tùy chọn Add Key.Tìm đến vị trí của tệp putty.ppk bạn đã tạo trong các bước trước, chọn tệp đó và nhấp vào Open.Bạn sẽ được đề nghị nhập lại cụm mật khẩu của khóa để nạp nó vào ứng dụng. Điền mật khẩu và nhấp vào OK để thêm khóa.Tiếp theo mở chương trình putty.exe và nhập tên máy chủ hoặc IP mà nhà cung cấp dịch vụ hosting/VPS đã cung cấp vào mục Host Name (or IP address). Loại kết nối nên được đặt thành SSH và điền Port (thường đi chung với thông tin đăng nhập server).Nhấp vào nút Open và kết nối sẽ được bắt đầu.Khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc lưu khóa máy chủ trong bộ đệm. Nhấp vào Yes để lưu trữ khóa và ngăn thông báo đó hiển thị mỗi khi bạn kết nối qua SSH với tài khoản của mình.Cach su dung PuTTyCuối cùng, bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng. Trong mục login as: nhập tên người dùng của bạn và nhấn nút Enter để kết nối với tài khoản hosting của bạn thông qua SSH.Cach su dung PuTTy